.

Firma Agata Całka Pracownia Jubilerska realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej oraz internacjonalizacja przedsiębiorstwa Agata Całka poprzez innowacyjne i nowoczesne wzornictwo produktów.

Cel projektu: Projekt wyznacza perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu konkurencyjności jego oferty poprzez skoordynowane działania związane z rozwojem działalności eksportowej, internacjonalizacją przedsiębiorstwa, poszerzaniem oferowanego asortymentu produktów i kreowanie nowych, nowoczesnych i innowacyjnych wyrobów.

Łączny budżet projektu wynosi 829 275,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 644 560,00 PLN

Okres realizacji projektu: 15.03.2017 - 31.12.2019