ZAPYTANIA OFERTOWE 2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 z dn. 08.01.2018

Nasza firma poszukuje dostawcy usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowiania przedsiębiorcy dedykowanej na rynek Stanów Zjednoczonych. Jest to zadanie realizowane w ramach projektu PO IR 3.3.3- Go to Brand. W ramach usługi chcielibyśmy zapoznać się ze specyfiką tego rynku, w szczególności w zakresie specyficznych uwarunkowań prawa handlowego, warunków działania branży jubilerskiej w USA, a także poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kreowania wizerunku marki i zasad skutecznych działań marketingowych na tym rynku. Cenne mogą okazać się dla nas również informacje dotyczące różnic kulturowych istotnych przy prowadzeniu działalności eksportowej w tamtym kierunku. Oczywiście jesteśmy otwarci sugestie co do elementów składowych usługi licząc na profesjonalne doradztwo w tym zakresie. O wyborze wykonawcy usługi decydować będzie zaproponowana cena, a w przypadku identycznych ofert inne cechy np. przedstawione referencje, miejsce przeprowadzenia szkolenia (preferowany jest Warszawski Obszar Metropolitalny), odroczenie terminu płatności itp. Na oferty czekamy do 15 stycznia 2018 do godz. 23:59.


ZAPYTANIA OFERTOWE 2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017 z dn. 09.05.2017

Nasza firma poszukuje dostawcy usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny jakim są dla nas Stany Zjednoczone. Jest to zadanie realizowane w ramach projektu PO IR 3.3.3- Go to Brand. Działanie to zakłada opracowanie indywidualnej strategii działalności międzynarodowej dopasowanej do potrzeb i specyfiki firmy. Sądzimy, że usługa powinna obejmować między innymi:
- analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanego produktu
- analizę i wskazanie rynku docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów przedsiębiorcy, w tym analizę firm konkurencyjnych
- analizę konkurencyjności produktu na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron
- opis wyznaczonych celów
- optymalną strategię eksportową w zakresie produktu
- wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej
- szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej
- wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej
Oczywiście jesteśmy otwarci na sugestie co do elementów składowych usługi licząc na profesjonalne doradztwo w tym zakresie. O wyborze wykonawcy usługi decydować będzie zaproponowana cena, a w przypadku identycznych ofert inne cechy np. przedstawione referencje, odroczenie terminu płatności itp.
Na oferty czekamy do 3 listopada 2017.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017 z dn. 05.09.2017

Nasza firma poszukuje wykonawcy fotografii produktowych biżuterii srebrnej z bursztynem. Fotografie powinny być wykonane jako pliki jpg o wysokiej rozdzielczości, na białym tle, bez cienia. Zdjęcia będą zamawiane w nieregularnych odstępach czasu i w różnych ilościowo partiach do końca listopada 2019 roku kiedy planowane jest osiągnięcie docelowej ich ilości tj. 1000 szt. O wyborze wykonawcy usługi decydować będzie zaproponowana cena, a w przypadku identycznych ofert inne cechy np. przedstawione referencje, odroczenie terminu płatności itp. Na oferty czekamy do 22 maja 2017.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dn. 24.04.2017

Nasza firma poszukuje wykonawcy papierowych toreb reklamowych i folderów reklamowych o następujących parametrach: folder reklamowy o rozmiarze strony 150x150 mm, 24 strony licząc razem z okładkami, strony wewnętrzne (20 str.) na papierze 170 gram kredowym błyszczącym, okładki (4 str.) na papierze 250 gram kredowym błyszczącym, oprawa szyta / torba reklamowa papierowa ze sznurkiem o rozmiarze 260x260 mm, papier 200 gram kreda matowy, druk dwukolorowy. Produkty będą zamawiane w nieregularnych odstępach czasu, w pakietach po 500 szt. do końca listopada 2019 roku lub do osiągnięcia ilości 7500 szt. każdego z wyrobów z tym zastrzeżeniem, że jest to ilość maksymalna, a nie docelowa. O wyborze wykonawcy usługi decydować będzie zaproponowana cena, a w przypadku identycznych ofert inne cechy np. odroczenie terminu płatności, darmowa dostawa do siedziby zamawiającego itp. Na oferty czekamy do 8 maja 2017.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dn. 24.04.2017

Nasza firma poszukuje wykonawcy panelu promocyjnego MPG zaprojektowanego zgodnie z wytycznymi Marki Polskiej Gospodarki dostępnymi pod adresem: https://www.mr.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf Panel powinien być zaprojektowany tak, aby można go było łatwo złożyć do transportu. Powinien też po złożeniu mieć możliwie najmniejsze wymiary i być na tyle trwały, aby wytrzymać kilkanaście operacji rozłożenia i złożenia. O wyborze wykonawcy usługi decydować będzie zaproponowana cena, a w przypadku identycznych ofert inne cechy np. odroczenie terminu płatności, darmowa dostawa do siedziby zamawiającego itp. Na oferty czekamy do 9 maja 2017.